Τι είναι το Archaeotour

Πρόκειται για μία διεπιστημονική έρευνα της οποίας στόχος είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται, υιοθετείται και ‘καταναλώνεται’ η αρχαιολογική δραστηριότητα από τις ομάδες διαφορετικών ενδιαφερoμένων που ζουν στο κάθε νησί στο πλαίσιο των τουριστικών οικονομιών τους.

Τα νησιά που αφορά αυτή η έρευνα είναι: Μύκονος, Δήλος, Ρήνεια, Μεγανήσι και Λευκάδα, και χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ/ΕΛΙΔΕΚ.
Φορείς υποστήριξης: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, ΚΕΜΕ Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Ερευνητική Ομάδα

Δέσποινα Νάζου

Η Δέσποινα Νάζου είναι κοινωνική ανθρωπολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Εκπονεί…

Νένα Γαλανίδου

Η Νένα Γαλανίδου είναι καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, διδάκτωρ του…

Γεωργία Μπέκα

Η Γεωργία Μπέκα είναι αρχαιολόγος, κάτοχος Μ.Α από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εκπονεί…

Αριάδνη Γκαζή

Η Αριάδνη Γκαζή είναι αρχαιολόγος, κάτοχος M.Sc από το Πανεπιστήμιο του Southampton.…

Φορείς Χρηματοδότησης και Υποστήριξης