Πρόγραμμα & Πρόσκληση συμμετοχής σε Θερινό Σχολείο, 1-5 Οκτωβρίου 2021

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ARCHAEOTOUR: Αρχαιολογία, Τουρισμός και Τοπικές Κοινωνίες» που υλοποιείται και υποστηρίζεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ/ΓΓΕΚ πρόκειται να διοργανωθεί 1-5 Οκτωβρίου 2021 πενταήμερο Θερινό Σχολείο (ΘΣ) με θέμα: «Υλικός […]