Συνέδριο «Αρχαιολογία, Τουρισμός και Τοπικές Κοινωνίες: Οι συναντήσεις και οι διασταυρώσεις τους στον σύγχρονο κόσμο», 28/1/2022, Αίθ. 9 Φ.Σ.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ARCHAEOTOUR: Αρχαιολογία, Τουρισμός και Τοπικές Κοινωνίες», που υλοποιείται και υποστηρίζεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ/ΓΓΕΚ, διοργανώνεται συνέδριο με θέμα: Αρχαιολογία, Τουρισμός και Τοπικές Κοινωνίες: Οι συναντήσεις και οι διασταυρώσεις […]

Πρόγραμμα & Πρόσκληση συμμετοχής σε Θερινό Σχολείο, 1-5 Οκτωβρίου 2021

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ARCHAEOTOUR: Αρχαιολογία, Τουρισμός και Τοπικές Κοινωνίες» που υλοποιείται και υποστηρίζεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ/ΓΓΕΚ πρόκειται να διοργανωθεί 1-5 Οκτωβρίου 2021 πενταήμερο Θερινό Σχολείο (ΘΣ) με θέμα: «Υλικός […]