Δραστηριότητες

Δράσεις γνωστοποίησης και διάχυσης του ερευνητικού σχεδίου, αλλά και κάποιων πρώτων πορισμάτων μέσα από παρουσιάσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες:

Η Δέσποινα Νάζου, η Νένα Γαλανίδου και η Γεωργία Μπέκα (ΥΔ) παρουσίασαν το πρόγραμμα στο συνέδριο των Αρχαιολογικών Διαλόγων στη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέματα παρουσίασης α) «Αρχαιολογική έρευνα και νησιωτικές κοινωνίες στο Αιγαίο» ομιλήτριες Ν. Γαλανίδου, Γ. Μπέκα, β) «Αρχαιολογία, τουρισμός και τοπικές κοινωνίες: Αρχαιολογική κληρονομιά και τουριστική ανάπτυξη στη Μύκονο, τη Δήλο και τη Ρήνεια. Μια εθνογραφική προσέγγιση», ομιλήτρια Δέσποινα Νάζου.

Έχουν υποβληθεί και πρόκειται να δημοσιευτούν με τη μορφή επιστημονικών άρθρων επεξεργασμένα σχεδιάσματα της έρευνας, εμπλουτισμένα με βάση τα πρώτα αρχαιολογικά και εθνογραφικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα έχει κατατεθεί κείμενο α) στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προκειμένου να δημοσιευτεί σε συλλογικό τόμο με τίτλο «Αρχαιολογία, Τουρισμός και Τοπικές Κοινωνίες: Η εθνογραφική διερεύνηση της υποδοχής, πρόσληψης και οικειοποίησης του αρχαιολογικού αποθέματος στη Δήλο και τη Ρήνεια », β) στον εκδοτικό οίκο Καλειδοσκόπιο, για το συλλογικό τόμο ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ σε επιστημονική επιμέλεια Νένας Γαλανίδου με τίτλο «Αρχαιολογία και Τουρισμός. Η περίπτωση του Μεγανησίου στο Ιόνιο». Τα δύο κείμενα περισσότερο εμπλουτισμένα από νεότερα δεδομένα μεταφράζονται στα αγγλικά για υποβολή στο επιστημονικό περιοδικό Public Archaeology.

Πραγματοποίηση τρίωρης διάλεξης της Δέσποινας Νάζου και της Γεωργίας Μπέκα στο προπτυχιακό μάθημα ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στη διάλεξη αυτή αναλύθηκαν οι στόχοι του προγράμματος Archaeotour.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ 2019

Παρουσιάσεις των ερμηνευτικών προσεγγίσεων των εθνογραφικών δεδομένων του πρώτου ετήσιου κύκλου έρευνας από τη Δέσποινα Νάζου, στο 25ο Εντατικό Σεμινάριο Συνέδριο Ερευνητών στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 8-10 Νοεμβρίου.
Τίτλος παρουσίασης της Δέσποινας Νάζου: “Αρχαιολόγοι, ερείπια και τουρίστες στη Δήλο: Η πολιτισμική βιογραφία ενός ‘αρχαιολογικού’ χώρου ως «τουριστικό» αξιοθέατο”.

Πραγματοποίηση στις 26/10/2019 εισήγησης της Δέσποινας Νάζου για τον αρχαιολόγο Δήμητρη Σταυρόπουλλο, πρώτο έφορο Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στην ΚΔΕΠΑΜ στη Μύκονο σε ειδική τιμητική εκδήλωση για τη μνήμη του.
Τίτλος Παρουσίασης: «Οικογενειακή μνήμη, Αρχαιολογία και Αρχαιολόγοι στη Ρήνεια, τη Δήλο και τη Μύκονο. Μελέτη περίπτωσης του Δ. Σταυρόπουλλου».