Γενικοί στόχοι

1. Επιστημονικοί

α) να διερευνηθούν τα ερωτήματα τα οποία αφορούν σε διαφορετικά επίπεδα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, διαφορετικές τοπικότητες και χρονικότητες.

β) να αναδειχθεί τόσο η δημόσια αρχαιολογία όσο και ανθρωπολογία του τουρισμού ως επιστημονικές περιοχές που συνομιλούν με σημερινά κοινωνικά ζητήματα αιχμής τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο μέσα από τη σύγκριση και τη συνομιλία με αντίστοιχα παραδείγματα που θα μελετηθούν και θα παρέχουν κατά τη συγγραφή των αποτελεσμάτων μια βάση σύγκρισης.

2. Εκπαιδευτικοί

α) η παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης, μέσα από την μεταδιδακτορική, διδακτορική έρευνα και μεταπτυχιακές μελέτες, η διάχυση της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας (θερινά σχολεία).

β) η σύνδεση της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης με τις τοπικές κοινωνίες και η συνεργασία των μελών της επιστημονικής ομάδας με τους πολιτειακούς και πολιτιστικούς φορείς έρευνας. Για το λόγο αυτό θα συνδιοργανωθούν ημερίδες στους Νομούς Κυκλάδων και Λευκάδας ώστε να επιτευχθεί η προαναφερθείσα συνεργασία.

3. Στόχοι χάραξης πολιτιστικής πολιτικής από τις τοπικές κοινωνίες

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν αλλά και σε συνέχεια αυτών, η μεταδιδακτορική έρευνα θα συμβάλλει ώστε να χαραχτεί πλάνο πολιτιστικής πολιτικής από τον Α και Β βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης αναφορικά με την ανάδειξη και δημιουργία νέων πολιτιστικών προϊόντων, την αναβάθμιση των τουριστικών πολιτιστικών υπηρεσιών και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών με όρους αειφορίας και ενδυνάμωσης των μικροκοινωνιών.

Καθώς πρόκειται για μια -κατά βάση- ανθρωποκεντρική κοινωνική έρευνα με ποιοτικές μεθοδολογίες που αναδεικνύουν την ‘πολυφωνία’ των παροντικών και παρελθοντικών κοινωνιών, την πολυπολιτισμικότητά τους και τους τρόπους σύνδεσης των ανθρώπων με τους βιωματικούς τόπους και χρόνους, η δημόσια αρχαιολογία και ο τουρισμός φτιάχνουν την ιδανική βάση για μια ανάπτυξη ‘από τα κάτω’ και πολιτιστικές πολιτικές φιλικές προς τις γηγενείς κοινωνίες.

Συνακόλουθα, τα νέα τουριστικά πολιτιστικά προϊόντα που θα αναδειχθούν από την έρευνα θα αποτελούν σύγχρονα, ανανεωμένα και καθόλα αξιόπιστα πολιτιστικά ποιοτικά εργαλεία προβολής και τουριστικής διαφήμισης αναδιαμορφώνοντας παράλληλα το πολιτισμικό, τοπικό και εθνικό προφίλ της Ελλάδας και αμφισβητώντας κυρίαρχα στερεότυπα και εθνοκεντρικές αντιλήψεις για τον πολιτισμό.