Γεωργία Μπέκα

Η Γεωργία Μπέκα είναι αρχαιολόγος, κάτοχος Μ.Α από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Παλαιολιθική κληρονομιά: Υποδοχή, πρόσληψη, και οικειοποίησή της από τις τοπικές κοινότητες στη νησιωτική Ελλάδα» στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με επιβλέπουσα την Νένα Γαλανίδου. Η διδακτορική της διατριβή εγγράφεται στο πεδίο της Δημόσιας Αρχαιολογίας. Είναι μέλος των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης που πραγματοποιούν συστηματικές Παλαιολιθικές έρευνες στην Λέσβο (Κατώτερη Παλαιολιθική Εποχή) και το Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου (Μέση Παλαιολιθική Εποχή).

Εκτενές ΒιογραφικόΕδώ