Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

α. Ενίσχυση ερευνητών και φοιτητών στην δύσκολη οικονομική συγκυρία. Δημιουργία θέσεων εργασίας για όσους εμπλακούν με την προτεινόμενη έρευνα.

β. Οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών οι οποίες μπορούν να αρθρώσουν το δικό τους λόγο και να αποκτήσουν την ορατότητα μέσα από την εθνογραφική τους παρουσίαση προκειμένου να αξιώσουν τρόπους χρήσεις του πολιτισμού τους.

γ. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών και εθνικών φορέων πολιτισμού και τουρισμού, όπως ο ΕΟΤ, οι Αρχαιολογικές Εφορείες, οι Δήμοι, οι Δημοτικές πολιτιστικές Εταιρείες, θα αποτελέσει μια σημαντική συνέπεια από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και θα διαμορφώσει μια νέα ματιά επισκόπησης και αναστοχασμού των τοπικών κοινωνιών. Οι συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η δημιουργία κοινών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, θα βοηθήσει να χαραχτούν πολιτικές, να δοθούν νέες κατευθύνσεις στην τουριστική πολιτιστική πολιτική, στην ανάδειξη νέων τουριστικών προϊόντων.

Η διάδοση και η αξιοποίηση των δεδομένων θα αφορά σε:

  • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε συνέδρια του εξωτερικού και διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα αντίστοιχο της δράσης πριν τη λήξη του προτεινόμενου έργου στην έδρα του ΦΥ προκειμένου να παρουσιαστούν στην πανεπιστημιακή κοινότητα τα αποτελέσματα του έργου και να συγκριθούν με αντίστοιχες ερευνητικές διεθνείς δράσεις.
  • Διαμόρφωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με βάση τα αποτελέσματα του έργου για χρήση από τους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.
  • Δημιουργία ιστοσελίδας με την παρουσίαση του έργου, των εκθέσεων αναφορών, των αρχειακών πηγών και των αποτελεσμάτων. Η ιστοσελίδα θα παρέχει συνολικά πληροφορίες για τις ταυτότητες των δράσεων.
  • Δημιουργία Θερινού Σχολείου με τη συμμετοχή και πολιτών και φοιτητών από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Θα πραγματοποιηθούν είτε στα νησιά-μελέτες περίπτωσης της έρευνας, είτε σε γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα επιτυχημένης διοργάνωσής τους και η εύκολη πρόσβαση σε αυτές.
  • Δημιουργία σεμιναρίων και ημερίδων σε συνέργεια με τους Φορείς που θα υποστηρίξουν τη διεξαγωγή της έρευνας μέσα από την παροχή δεδομένων και αρχειακού υλικού. Κύριος στόχος οι συνέργειες με της Εφορείες Αρχαιοτήτων οι οποίες σχετίζονται αρχαιολογικά με τις νησιωτικές περιοχές της έρευνας. Επίσης, συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τα Γενικά Αρχεία Λευκάδας ως προς της παρουσίαση αναλύσεων των αρχειακών πηγών και των αρχειοθετημένων εγγράφων των συλλογών τους σε συνδυασμό με τα εθνογραφικά δεδομένα του προτεινόμενου έργου.
  • Συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και με τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες για παροχή υλικού για την υποστήριξη διαλέξεων για τις τοπικές κοινωνίες, τις αρχαιολογικές τους υλικότητες και τη δημόσια χρήση τους.